Whisper ruis experiment


Er is op de wereld een groep mensen die denken dat heftige aardbevingen
voorspelbaar zijn.
Ze hebben proefondervindelijk vastgesteld dat de bandruis op de
korte golf toeneemt als een aardbeving op komst is.
Als de aardbeving geweest is neemt de ruis weer af.
Ik weet niet of dit moet geloven, maar een paar experimenten kunnen
me misschien duidelijkheid geven.
De mannen gebruiken speciale ontvangers met heftig ingewikkelde
software om de bandruis te meten.
Ik denk dat het misschien wel eenvoudiger kan.
Whisper lijkt een goed gereedschap.
Whisper meet van een station de sterkte die het heeft ten opzichte
van de bandruis.
Dus, als ik nu zorg dat de sterkte van de whisper zender niet
verandert dan zou een grafiek van de sterkte die whisper meet
een grafiek van de sterkte van de bandruis zijn.
Welnu, als je een heel klein zendertje op een kleine afstand van
de ontvanger zet zal de sterkte niet met de tijd veranderen.
Tenminstse dat neem ik maar aan.
Dus ik nam een Raspberry PI met software erin die het ding in
een whisper zender verandert.
Ik plaatste die zender in een houten schuurtje, zodanig dat
er in de omgeving niets verandert wat de zend eigenschappen
kan veranderen.
100 m. verderop heb ik een miniwhip staan die met 100 m.
coax kabel met de radio-kamer verbonden is.
In de radiokamer gebruik ik een zelfgemaakte ontvanger die
stabiel genoeg voor Whisper is.
Het geluid dat uit deze ontvanger komt stuur ik naar een
Raspberry Pi, waarin een WSJT programma draait waarmee ik
whisper kan decoderen en naar de whisper-database kan versturen.
Nu laat ik deze setup een paar weken draaien en bekijk elke dag
de grafieken van de sterkte van mijn zendertje.

Het zendertje ( Raspberry Pi in het plastic bakje).
Het printje is een 100 mWatt eindtrapje.
Je ziet, er zit geen antenne aan.
Dit zendertje is op 100 m. afstand nog net te horen.


Het bovenste apparaat met het display is de ontvanger waarmee het
Whisper signaal ontvangen wordt.
In het display staat de precieze frequentie waarop hij werkt.


Dit is de Raspberry Pi die het geluid uit de ontvanger decodeert en
naar de Whisper database stuurt.
Rechts onderin de storingsvrije voeding en links de Raspberry Pi met
daarboven een eindrapje van 100 mWatt die nu niet gebruikt wordt.